Huta Lubycka 13

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.29484, 23.47423

Brak inskrypcji. Zamiast tablicy inskrypcyjnej mamy wnękę z płaskorzeźbą modlącej się postaci. Na górnej części belki krzyża wypukła gwiazdka. Na krzyżu ludowa płaskorzeźba Chrystusa ukrzyżowanego.

TUTAJ album ze zdjęciami

Huta Lubycka 12

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.32518, 23.42715

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Tego krzyża fundator Piotr Krupa i żona Paraskiewa, swoim kosztem, swoim sprawom, dnia 31 maja RB 1864”.

Tłumaczenie inskrypcji jest w tym przypadku próbą odszyfrowania, bowiem litery są niewyraźne. Imię „Piotr” jest interpretacją zapisu, można tam odnieść wrażenie, że imię zostało źle napisane. Ramiona krzyża ozdobione są literami IX, na krzyżu ludowa płaskorzeźba Chrystusa ukrzyżowanego.

TUTAJ album ze zdjęciami

Huta Lubycka 11

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.32191, 23.42916

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Na chwałę Bożą. Michajło i Anna Krupa. 1927”

Cokół zwieńczony jest figurą Maryi, która nie ma głowy, została ona zastąpiona prowizorycznie betonowym krążkiem.

TUTAJ album ze zdjęciami

Huta Lubycka 8

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.3143, 23.44277

Inskrypcja: „1891. Chwała Tobie Panie, Chwała”.
Druga część inskrypcji jest częściowo zerodowana, co utrudnia jej odczytanie. Prawdopodobnie jest tam zawarta informacja z podziękowaniem za „szczęśliwe dary”. Ramiona krzyża ozdobione są wypukłymi kwiatkami. Na krzyżu znajduje się płaskorzeźba z ukrzyżowanym Chrystusem w ludowej formie.

TUTAJ album ze zdjęciami

Huta Lubycka 7

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.31222, 23.43286

Inskrypcja: „Figura gromacka w roku 1861”.

Ten wzór jest jednym z pierwszych przydrożnych krzyży, jakie zaczęto stawiać po zniesieniu pańszczyzny. Niektóre krzyże postawione na pamiątkę zniesienia pańszczyzny miały także ten wzór. Możliwe, że pierwszymi intencjami związanymi z gromadzkimi fundacjami było ustąpienie zarazy we wsi. Stąd krzyże miały między innymi za zadanie chronić społeczność przed morowym powietrzem.

TUTAJ album ze zdjęciami

Huta Lubycka 6

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.30862, 23.43539

Inskrypcja: „RP 1830 Za staraniem Jana Leszczyńskiego”.

Można nazwać ten obiekt najstarszym kamiennym krzyżem przydrożnym. Rodzina Leszczyńskich postawiła w okolicy Huty Lubyckiej trzy kamienne krzyże, ten jest najstarszy. Prawdopodobnie został wykuty na miejscu, bowiem mając na miejscu kamieniołom, lepiej ściągnąć majstra do wykucia krzyża, niż podejmować duży trud transportu tak dużego i ciężkiego obiektu.

TUTAJ album ze zdjęciami

Huta Lubycka 5

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.30923, 23.43208

Inskrypcja: „Ta figura postawiona na chwałę Boga przez fundatorów: Prokop Iwańczuk, Jan Dudek. 1870”.

Kamienny cokół przygotowany specjalnie pod żeliwny krzyż, co można poznać po dziurze na mocowanie krzyża w cokole. Obok podstawy znajdziemy element ramienia kamiennego krzyża, jest on stosunkowo duży, co wskazuje na istnienie tu dużego, być może starszego krzyża. Podstawa sprawia wrażenie, że jest wykonana z innego kamienia i możliwe, że jest starsza.

TUTAJ album ze zdjęciami

Huta Lubycka 4

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.31157, 23.42686

Inskrypcja: „Pamiątka nadanej wolności 3 maja 1848. Fundator tego krzyża…”
Trudno odczytać, dalszą część, litery są niewyraźne.

Jedyny ozdobny element krzyża, to ludowa płaskorzeźba z ukrzyżowanym Chrystusem. Na ramionach skróty: IC XC. Postawiony został na pamiątkę zniesienia pańszczyzny w Galicji. Ma inskrypcję także na bocznej ścianie.

TUTAJ album ze zdjęciami

Huta Lubycka 2

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.31426, 23.42148

Inskrypcja: „Roku 1832 Maciej Leszczeński”

Jest to jeden z najstarszych kamiennych krzyży przydrożnych. Przed zniesieniem pańszczyzny w 1848 roku takich fundacji praktycznie nie było. Możliwe, że krzyż wykonano w kamieniołomie w Hucie Lubyckiej. Praktycznie nie było sensu, by przywozić tak duży i ciężki krzyż ze Starego Brusna, mając na miejscu kamień. Krzyż ma na środku wykuty mały krzyżyk i obok niego titulus INRI.

TUTAJ album ze zdjęciami

Huta Lubycka 1

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.30987, 23.41607

Inskrypcja: „Na cześć na chwałę Panu Bogu figura za staraniem Antoniego Leszczyńskiego w roku 1863”

Na szczycie belki krzyża titulus INRI, na krzyży płaskorzeźba Chrystusa ukrzyżowanego w prostej ludowej formie.

TUTAJ album ze zdjęciami