Teniatyska 2

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.3254, 23.5495

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Pamiątka uwolnienia dnia 3 maja 1848 roku”.

Jest to pomnik upamiętniający zniesienie pańszczyzny chłopów w Galicji w 1848 roku. To najstarszy wzór krzyża, gdzie występuje płaskorzeźba ukrzyżowanego Chrystusa. Widać jej prostą ludową formę. Na ramionach krzyża skróty opisujące ukrzyżowanego i titulus na górnej części belki krzyża.

TUTAJ album ze zdjęciami