Opaka 2

Miejsce: najlepiej trafić jadąc z Borchowa do lasu. We wsi, gdzie jest dom numer 22, na skrzyżowaniu skręcamy w pola na zachód, jedziemy w stronę samotnego domu w polach, dalej w las. Tam, około 200 metrów wgłąb lasu dostrzeżemy rów graniczy i wał. Przy nim, przy drodze stoi w zaroślach figura.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.14043, 23.05979

 

Opis:

Figura miała obity front cokołu, ewentualnie czynniki naturalne sprawiły, że lico skruszyło się samo. Dlatego też nie ma inskrypcji. Krzyżyk wieńczący był pęknięty i klejony betonem. Zaraz obok znajduje się wał i rów graniczny oddzielający dawny majątek oleszycki i lubaczowski. Figura znajduje się jeszcze na terenie majątku lubaczowskiego.

TUTAJ album ze zdjęciami