Nowe Sioło 3

Miejsce: jedziemy od leśniczówki w Podemszczyźnie około 2300 metrów w las i skręcamy w lewo, tam jedziemy około 300 metrów i wchodzimy do lasu, tam około 50 metrów wgłąb na prawo znajdziemy figurę.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:
50.21494, 23.25165

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój

Ten krzyż postawiono na chwałę Bożą

Alekej Hrymak

1925   11/26

Opis:

Figura stoi w okolicy nieistniejącego już przysiółka Hrymaki. Postument ma rzadko spotykaną tablicę inskrypcyjną. Na krzyżyku wieńczącym widać dziury po strzałach z karabinu.

TUTAJ album ze zdjęciami