Cieszanów 5

Miejsce: figura stoi na początku zabudowań Nowego Sioła, obok biegnie granica i figura jest już po stronie cieszanowskiej.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:
50.23481, 23.13944

Opis:

Figura jest zamalowana i utrudnia to odczytanie inskrypcji. Zwieńczona jest krzyżykiem, który był załamany i potem prowizorycznie sklejony. Obok leżą zapewne szczątki starszego. Jest to przykład figury, której wzór nie występuje nigdzie indziej.

TUTAJ album ze zdjęciami