Nowy Lubliniec 15

Miejsce: na skrzyżowaniu dróg prowadzących z Nowego Lublińca do Huty Różanieckiej i na wschód w kierunku Dolin, skręcamy na zachód w las. Idziemy około 250 metrów drogą, następnie po prawej stronie szukamy piaskowego pagórka. Tam około 30 metrów od drogi znajdziemy interesujący nas obiekt.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.30885, 23.08761

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

Ten krzyż postawił …

Opis:

Najprawdopodobniej krzyż był na piaskowym pagórku, ale spadł w dół po tym, jak podbierano w okolicy piasek. Powyżej rośnie stara lipa, możliwe, że krzyż stał obok niej. Znalazły się tylko elementy krzyżyka wieńczącego, brak podstawy. Inskrypcja na dolnej części cokołu jest zniszczona i nie można odczytać nazwiska fundatora, zapewne była tam też data. Przed wojną był w okolicy nieistniejący już przysiółek Nowego Lublińca: Dąbrówka.

TUTAJ album ze zdjęciami