Żuków 10

Miejsce: szczątki krzyża znajdują się na terenie nieistniejącego przysiółka File. Który znajduje się na polach na wprost kamiennego krzyża Żuków 3

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.29401, 23.14122

Opis:

Krzyż został uszkodzony, została tylko górna część z trzema ramionami, z elementem płaskorzeźby ukrzyżowanego Chrystusa i schodkowa podstawa.

TUTAJ album ze zdjęciami