Gorajec 14

Miejsce: krzyż stoi w centrum wioski, na skrzyżowaniu dróg, gdzie jedna z nich prowadzi w kierunku Nowego Sioła.

Lokalizacja: 50.26855, 23.19758

Inskrypcja: język ukraiński

Na pamiątkę nadanej wolności od pańszczyzny od dnia 15 maja roku pańskiego 1848 a postawiona ta figura roku pańskiego 1850 miesiąca maja dnia 18go

Niechaj wam będzie prawowierni chrześcijanie pamięć wieczna danej wolności. Zbaw Panie lud Twój i błogosław dziedzictwu Twemu, zwycięstwami prawowiernego króla naszego nad wrogami obdarzaj

Opis:

Jest to klasyczny przykład krzyża postawionego z okazji zniesienia pańszczyzny w Galicji. Na górnym ramieniu wbity ma kowalskiej roboty krzyżyk metalowy. Jest to unikalny wzór tego typu krzyży.

TUTAJ album ze zdjęciami