Lipsko 4

Miejsce: figura stoi 70 metrów za cmentarzem w Lipsku, po lewej stronie drogi.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.35178, 23.33975

Inskrypcja: język polski

Gdy grom się zbliża pośpiesz do krzyża on ciebie wesprze ocali
7.IV. 1950r.

Fundowała Julja z Wyrwów Zaborniakowa

7 Li

Opis:

To nowszy wzór figury, zapewne nie miał wyrytej inskrypcji i dlatego przykręcono nową tablicę, mającą pokazać intencję postawienia. Z tyłu znajdziemy oryginalny napis wspominający fundatorkę. Zapewne na końcu napisany był miesiąc „lipiec”, niestety litery zostały zniszczone.

TUTAJ album ze zdjęciami