Cieszanów 1

Miejsce: krzyż stoi przy drodze głównej w Cieszanów – Dachnów, przed drogą boczną do Nowego Sioła

Lokalizacja: 50.24046, 23.13346

Opis:

Brak inskrypcji, szczególnym elementem wyróżniającym jest płaskorzeźba z symbolem czaszki i piszczeli pod wizerunkiem Chrystusa.

TUTAJ album ze zdjęciami