Majdan Sieniawski 2

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.27268, 22.77732

Brak inskrypcji, jest tylko data „1900 R”. Podstawa jest ustabilizowana częściowo w betonowej wylewce. Możliwe, że pierwotnie cokół zwieńczony był kamiennym krzyżykiem, ale został zniszczony. Zapewne w podobnym czasie co wylewka robione było mocowanie – betonowa nadbudówka cokołu – metalowego krzyżyka.

TUTAJ album ze zdjęciami