Huta Różaniecka 1

Miejsce: krzyż stoi w centrum wsi na głównym skrzyżowaniu.

Lokalizacja: 50.37628, 23.20017

Inskrypcja: język polski i ukraiński

Bogu cześć chwała i dzięki
Dzień 15 maja RB. 1848
Pamiątka uwolnienia nas od pańszczyzny przez nayiaśneyszego monarchę Ferdynanda 1

Opis:

W nieistniejącej już wiosce Rudka koło Chotylubia i w Rudzie Różanieckiej stoją dwa kamienne krzyże postawione na pamiątkę zniesienia pańszczyzny z napisami polskimi, reszta jest z napisami ukraińskimi. Tutaj mamy ciekawy pośredni przypadek, bowiem z jednej strony krzyża są napisy po polsku, a z drugiej praktycznie to samo po ukraińsku. Stąd można nazwać ten krzyż unikatem i symbolem wspólnoty grekokatolików i katolików z Huty Różanieckiej. Dodatkowym rzadko spotykanym elementem krzyża jest wnęka na górnym ramieniu na obrazek.

TUTAJ album ze zdjęciami