Huta Różaniecka 3

Miejsce: figura stoi na przysiółku Maziarnia, na początku wioski.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.35624, 23.20497

Opis:

Figura jest zamalowana, dlatego nie można znaleźć inskrypcji. Ciekawym elementem ozdobnym jest płaskorzeźba modlącej się postaci we wnęce, na środku postumentu.

TUTAJ album ze zdjęciami