Narol Wieś 7

Miejsce: Obok domu nr 93 w Narolu-Wsi znajdziemy drogę, która prowadzi w pola. Podążamy nią 500 metrów. Po prawej stronie będzie mały las, w nim znajdziemy ten krzyż.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.37649, 23.31189

Inskrypcja: język polski

Na tem Mieiscu spaloł się 8 letni chłopak Antoni Wróbel 1908 r

Opis:

To jeden z niewielu kamiennych krzyży, na którym znajdziemy dokładny opis historii, która spowodowała, że rodzice dziecka, które przypadkiem podczas zabawy przy ognisku zapaliło się i w wyniku poparzeń zmarło. Przykład ten pokazuje, że wiele tego typu pamiątek stawiano w miejscach, gdzie wydarzyły się jakieś tragedie życiowe.

TUTAJ album ze zdjęciami