Narol Wieś 5

Miejsce: jadząc od strony Paar, od ostrego zakrętu przed Narolem Wsią, odmierzamy 550 metrów jadąc w stronę wsi. Tam po lewej stronie, przy drodze, na prywatnej posesji (nr domu 139) znajdziemy ten obiekt.

Znajdziesz go klikając na współrzędne:

50.37495, 23.3014

Opis:

Jest to żeliwny odlew krzyża, na kamiennym cokole i schodkowej podstawie. Nie ma inskrypcji.

TUTAJ album ze zdjęciami