Narol Wieś 5

Miejsce: jadząc od strony Paar, od ostrego zakrętu przed Narolem Wsią odmierzamy 550 metrów jadąc w stronę wsi. Tam po lewej stronie przy drodze na prywatnej posesji stoi figura.

Lokalizacja: 50.37495, 23.30136

Opis:

Figura jest zamalowana i nie można odczytać inskrypcji.

TUTAJ album ze zdjęciami