Narol 5

Miejsce: stoi w kącie łączących się ulic: Pałacowej i Armii Krajowej (okolica pałacu w Narolu).

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.36273, 23.3253

Inskrypcja: język polski

Za urzędowania wójta Jędrzeja Banasia r. 1900

 

Opis:

Inskrypcja jest zamalowana, co utrudnia odczytanie, przy dacie mogą znajdować się jeszcze jakieś litery. Cechą charakterystyczną dla krzyżyka są dwie Marie stojące pod krzyżem, z tym że postać z prawej nie ma rąk złożonych do modlitwy, tylko skrzyżowane na piersiach.

TUTAJ album ze zdjęciami