Narol Wieś 4

Miejsce: ten żeliwny krzyż na kamiennym postumencie stoi przy domu nr 100 w Narolu Wsi

Lokalizacja: 50.37249, 23.30751

Opis:

Nie wiadomo, czy na postumencie jest inskrypcja, bowiem jest zamalowana. Stoi na prywatnej posesji. To klasyczny przykład odlewu żeliwnego, który zapewne został zakupiony oddzielnie, a kamieniarze bruśnieńscy dorobili do niego postument.

TUTAJ album ze zdjęciami