Narol 1

Miejsce: pamiątkowy krzyż stoi na ulicy Polnej 100 metrów od ulicy Warszawskiej na przeciw mamy wlot ulicy Wesołej, która biegnie od okolicy narolskiego Kościoła.

Lokalizacja: 50.35088, 23.32585

Inskrypcja: język polski

Pamiątka jubileuszu odkupienia
Rok 1935

Opis:

Obiekt można nazwać pomnikiem, który upamiętnia ważne wydarzenie religijne, którym był rok 1933. Papież Pius XI ogłosił go Świętym dla przypomnienia 1900. rocznicy zbawczej śmierci Chrystusa. Trwał do 1934 roku, zapewne miejscowi parafianie postanowili upamiętnić tę rocznicę i w 1935 roku wystawiono pamiątkowy krzyż.

TUTAJ album ze zdjęciami