Narol 11

Miejsce: prywatna posesja, ulica Krupiecka 20, w Narolu, nieopodal cerkwi.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.34365, 23.32185

Inskrypcja: język ukraiński

Pamiątka danej wolności dnia 15 maja 1848

Opis:

Jest to krzyż postawiony na pamiątkę zniesienia pańszczyzny w 1848 roku w Galicji. Najprawdopodobniej był wtedy tutaj grunt wspólny, na którym mieszkańcy wsi postawili tę pamiątkę. Z czasem została sprzedana. Krzyżyk wieńczący uległ uszkodzeniu i jego górna część została wetknięta w cokół. To unikalny wzór dla krzyży postawionych na pamiątkę zniesienia pańszczyzny, zapewne został postawiony na kolejną rocznicę zniesienia pańszczyzny, na przykład 50tą w 1898. Wzór krzyża wtedy pasowałby do ówczesnych wzorów, jakie były wykonywane przez kamieniarzy bruśnieńskich. Mniej więcej od tego okresu pojawiają się krzyże z wnękami, gdzie znajdują się płaskorzeźby modlących się postaci, zapewne Maryi.

TUTAJ album ze zdjęciami