Tymce 3

Miejsce: Figura stoi przy drodze nieopodal rozwidlenia dróg, gdzie jedna z nich prowadzi przez łąki do lasu do nieistniejącego już przysiółka Hrymaki.

Lokalizacja: 50.201, 23.24458

Inskrypcja: język ukraiński

Ten krzyż postawiono w intencji
za wszystkie spełnione modlitwy
Petro Maria Hrymak 1908

Opis: Inskrypcja jest zamalowana farbą, przedtem niedokładnie odczyszczona, co utrudnia odczytanie. Na pewno można odczytać datę i fundatorów, formułka jest rekonstrukcją. Figura pierwotnie stała na przysiółku Hrymaki w Wielkim Lesie. Po wojnie, zapewne w roku 1960 jeden z gospodarzy z Tymców przywiózł z opuszczonej wioski ten krzyż. Służył on potem do odprawiania majówek. Zapewne spadająca gałąź uszkodziła kamienny krzyżyk wieńczący, potem został zastąpiony metalowym.

TUTAJ album ze zdjęciami