Makowisko 6

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.05854, 22.78055

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu. Fundator…”

Miejsce, gdzie jest opisany fundator jest słabo widoczne, ze względu na płytkie ryty i erozję kamienia. Cokół zwieńczony jest pozyskanym z zapewne wyrzuconego nagrobka z cmentarza. Tablica inskrypcyjna na nagrobku jest zatynkowana.

TUTAJ album ze zdjęciami