Folwarki 2

Miejsce: krzyż stoi na polach przed wsią. Niedaleko pierwszego krzyża z Folwarków skręcamy w drogę boczną i jedziemy nią 600 metrów skrajem lasu, tam na skrzyżowaniu dróg znajdziemy krzyż po lipą.

Lokalizacja: 50.25183, 23.10222

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Boże lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

Ten krzyż postawił Teodor Paszko dnia 9 czerwca 1890

Opis:

Krzyż był uszkodzony, ale jest prowizorycznie sklejony betonem.

TUTAJ album ze zdjęciami