Wola Wielka 4

Miejsce: krzyż stoi w przysiółku Brzezinki nieopodal kaplicy. Przed wojną biegła tędy droga z Pizunów, przez Brzezinki w pola i na koniec Woli Wielkiej.

Lokalizacja: 50.32314, 23.38068

Inskrypcja: język ukraiński

Pamiątka nadanej wolności w dzień 3/15 maja 1848

Opis:

Bardzo ciekawa forma krzyża, postawionego jako pamiątka zniesienia pańszczyzny, obok rośnie wiekowy świerk (niestety obecnie zsechł) zamiast tradycyjnych lip.

TUTAJ album ze zdjęciami

Wola Wielka 3

Miejsce: figura stoi na końcu przysiółka Jacków Ogród. Na skrzyżowaniu dróg skręcamy w kierunku Dębin, po około 100 metrach dalej mamy rozwidlenie dróg w prawo, idziemy około 80 metrów w las i po prawej stronie znajdziemy interesujący nas obiekt.

Lokalizacja: 50.31734, 23.36782

Inskrypcja: język polski

1935
Na pamiątkę strzymania cholery w Światowej Wojnie dn. 13.10 1915 rok

Opis:

Najprawdopodobniej jest to figura postawiona w 1935 roku na miejscu starszej, być może wcześniej był drewniany krzyż. Jest to jedna z wielu najbardziej rozpowszechnionych intencji, w jakiej stawiano kamienne figury, kiedy to po wojnie wybuchała zaraza i po jej ustaniu postawiono pamiątkę.

TUTAJ album ze zdjęciami

Wola Wielka 2

Miejsce: jadąc z Huty-Złomy w kierunku Gorajów, obok leśnego stawu, dojedziemy do skrzyżowania, skręcamy w lewo i jedziemy 400 metrów dalej w kierunku źródeł Tanwi. Po prawej stronie drogi będzie stał ten krzyż.

Lokalizacja: 50.30238, 23.37739

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław
Fundator Mychał Mołodowyc P R 1899

Opis:

Przed wojną w tej okolicy były ostatnie zabudowania przysiółka Goraje, który przestał istnieć po „Akcji Wisła” kiedy to wywieziono jego mieszkańców. To bardzo rzadko spotykany, stary, wzór krzyża przydrożnego z ciekawym ludowym wizerunkiem Chrystusa. Na ramionach krzyża klasyczne skróty.

TUTAJ album ze zdjęciami

Wola Wielka 1

Miejsce: figura stoi po prawej stronie drogi z Werchraty do Woli Wielkiej, 300 metrów przed pierwszymi zabudowaniami Woli.

Lokalizacja: 50.30382, 23.40097

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu
1931
Fundator Onufry i Anna Kmeć

Opis:

Kiedyś po drugiej stronie drogi stała gospoda, nie było lasu jak teraz, w okolicy były pola, zapewne zamożny gospodarz postawił przy swoim polu tę figurę.

TUTAJ album ze zdjęciami

Ruda Różaniecka 11

Miejsce: figura stoi na polach Rudy, przy głównej polnej drodze. Trudno się tam dostać z wioski, dlatego trzeba tam zajechać naokoło. Figura stoi w linii prostej za tartakiem, licząc od rozwidlenia dróg przy tartaku 300 metrów na północ.

Lokalizacja: 50.32263, 23.17441

Inskrypcja: język polski

IHS 1.6. 1915
Na chwałę Panu Bogu Postawiła (Ha)lina Buczek

Opis:

Data na figurze wskazywać może na fundację związaną z wydarzeniami wojennymi.

TUTAJ album ze zdjęciami

Ruda Różaniecka 10

Miejsce: krzyż stoi obok sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Rudzie Różanieckiej.

Lokalizacja: 50.32209, 23.18635

Opis:

Jest to ciekawy wzór krzyża, który występuje w tych okolicach, jego cechą charakterystyczną jest wnęka na obrazek na górnym ramieniu. Być może jest inskrypcja, ale jest zamalowana.

TUTAJ album ze zdjęciami

Ruda Różaniecka 9

Miejsce: Za gospodarstwem rybnym nieopodal pałacu szukamy kolumny z figurą Maryi, obok niej jest boczna droga. Jedziemy około 160 metrów i na rozwidleniu dróg skręcamy w prawo, tam na końcu uliczki na prywatnej posesji stoi figura.

Lokalizacja: 50.32339, 23.19331

Inskrypcja: język ukraiński

Ten krzyż postawiony na cześć i chwałę Bożą…

Opis:

Figura stoi na prywatnej posesji, co utrudnia ocenę obiektu, inskrypcja jest zamalowana, ale da się odczytać jej element.

TUTAJ album ze zdjęciami

Ruda Różaniecka 8

Miejsce: figura stoi przy ulicy równoległej od wschodu do stawów gospodarstwa rybackiego. Wjeżdżamy tam obok kolumny z figurą Maryi i jedziemy 420 metrów i tam po lewej stronie drogi stoi figura.

Lokalizacja: 50.32536, 23.19452

Opis:

Figura w stosunkowo dobrym stanie, ma zapewne wbetonowaną płaskorzeźbę popiersia Maryi w dolną kondygnację postumentu. Możliwe, że jest inskrypcja, ale jest zamalowana.

TUTAJ album ze zdjęciami

Ruda Różaniecka 7

Miejsce: nieistniejąca już dziś wioska Grochy, najłatwiejsza do odnalezienia jest od Płazowa. Najlepiej iść drogą za starym cmentarzem, który jest usytuowany po drugiej stronie drogi, gdzie mamy nowy cmentarz. Idąc bokiem lasu i wioski, mijamy od strony lasu ruiny starego gospodarstwa. Idziemy leśną drogą skręcając na rozwidleniu w prawo. Następnie cały czas prosto, do następnego rozwidlenia, gdzie skręcamy w lewo. W pewnym momencie droga powinna być coraz dziksza. Przy najbliższym rozwidleniu skręcamy w prawo, nieco rozjechaną i mokrą dróżką i tam stoi ta figura.

Lokalizacja: 50.32886, 23.23325

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Boże lud Twój, i błogosław dziedzictwo Twoje

Ten krzyż postawił Dmytro i Maria Klimus

sioło w Grochach dnia 4 kwietnia roku 1912

Opis:

Napis jest wyryty w mało spotykany sposób. Jest płytki i ma się wrażenie, że został wykonany przez samego gospodarza, któremu ktoś napisał tekst na kamieniu. Przez zamalowanie farbą i niewyraźnie ryte litery, trudno odczytać jeden z wyrazów po nazwisku, zapewne chodzi o słowo „sioło”.

Przed wojną była to wioska z dwoma przysiółkami: Żuki i Kuryje. Były tam aż trzy gajówki w okolicy. W samym centrum wioski była dolina strumienia Różaniec, który ma też tutaj swoje źródła. Figura ta powinna stać na pierwszej posesji gospodarzy z Grochów.

Przed wojną droga przy tej figurze była po drugiej stronie, na co wskazują drzewa, a także stary trakt. Wskazuje też na to inskrypcja, która jest odwrócona w drugą stronę. Zapewne w momencie gdy spadł krzyżyk, postanowiono go postawić odwrotnie, frontem do nowej drogi. Figura nie jest w idealnym stanie, odłupał się kawałek podstawy krzyżyka, co grozi jego upadkowi.

TUTAJ album ze zdjęciami

Ruda Różaniecka 6

Miejsce: żeby znaleźć ten krzyż, musimy w Płazowie iść bokiem lasu obok starego cmentarza. Gdy miniemy kilkaset metrów dalej ruiny gospodarstwa po prawej, niedaleko znajdziemy rozwidlenie dróg, gdzie skręcamy w prawo. Następnie cały czas prosto, do następnego rozwidlenia, gdzie skręcamy w lewo. W pewnym momencie droga powinna być coraz dziksza. Przy najbliższym rozwidleniu skręcamy w prawo, nieco rozjechaną i mokrą dróżką. Nieopodal powinniśmy dojrzeć kamienny krzyż rodziny Klimusów. Udajemy się dalej. Niestety po chwili droga zacznie się ukrywać w zaroślach. Szukamy małej polany leśnej, która ma z boku szpaler drzew. Za polaną wchodzimy w las i idziemy prosto kilkaset metrów, w linii prostej ze strumieniem, aż zobaczymy starą lipę i ułamany pień, przy którym stoi ten krzyż.

Lokalizacja: 50.33028, 23.22961

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwo Twoje

W pamiątkę zniesienia pańszczyzny

3 maja 1848

Grochy

Żuki

Postawiono 1860

Opis:

Krzyż stał zapewne przy drodze przysiółka Żuki w nieistniejącej już wiosce Grochy. Przed wojną było tutaj pole, nieopodal las. Zasadzono przy krzyżu cztery lipy, do dziś dotrwała jedna. Cała okolica jest usiana barwinkiem, który się rozrósł przez dziesiątki lat i tworzy duży dywan. Po tej stronie strumienia były dwa gospodarstwa, reszta Żuków była po drugiej stronie doliny Różańca.

Jak możemy wyczytać na krzyżu, mieszkańcy postawili go dopiero 12 lat po zniesieniu pańszczyzny. To bardzo ciekawy obiekt, bowiem ufundowany został przez bardzo małą wioskę. Pokazuje to, jak duże znaczenie w ówczesnym społeczeństwie miało zniesienie niewolnictwa chłopów.

Krzyż ma na froncie na samej górze Tytuł, niżej Troparion, i pod nim tekst związany ze zniesieniem pańszczyzny z mało spotykaną ciekawostką: wymienione dwie miejscowości: Grochy i Żuki. Pokazuje to, że nie tylko większe gromady stawiały takie krzyże, ale także małe wioski. Data „Postawiono 1860” jest na tyłach krzyża.

TUTAJ album ze zdjęciami