Brusno Nowe 7

Miejsce: Idąc około 1,5 km drogą polną, która biegnie od bruśnieńskiej cerkwi, która przed wojną była główną i łączyła Bruno Nowe z Podemszczyzną, znajdziemy pozostałości po figurze na skraju lasu i pól, przy drodze.

Lokalizacja: 50.23595, 23.29952

Inskrypcja: język polski

Ten krzyż postawiony na chwałę…

Opis:

Kiedyś stały tutaj stare lipy, ale zostały wycięte. Sama figura jest rozbita i leżą jej kawałki obok metalowego krzyża, który ktoś tu wbił. Z połamanych kawałków na się odczytać element inskrypcji, który według występujących w okolicy formuł powinien brzmieć: „Ten krzyż postawiono na chwałę Boga”.

TUTAJ album ze zdjęciami