Brusno Stare 12

Miejsce: kolejne pola poprzedzielane paskami lasów, zaczynając od Góry Brusno, można nazwać od wiosek, które kiedyś tutaj istniały. Najbliżej Góry Brusno są Chmiele, za nimi na północ, oddzielone wąwozem i małym laskiem są pola Szałasów. Jadąc drogą skrajem pól, musimy udać się na drugi koniec, gdzie ogranicza nas też wąwóz. Tym skrajem trzeba iść, aż na kumulację terenu i z niej w dole zobaczymy ten krzyż na środku pola.

Lokalizacja: 50.2699, 23.40154

Inskrypcja: język ukraiński

Ten krzyż święty postawiły Sałasy
Zbaw Panie lud Twój
RK 1875

Opis:

Na krzyżu są też napisy które trudno odczytać, bowiem są niewyraźnie wyryte, jest to prawdopodobna rekonstrukcja:

Pod datą ciąg liter: 47 Hryno …

na jednym z boków: 80 Jurko Hiruń

na drugim boku: 50 Fydorij Szibczyk

Z powodu podobieństwa formy, okresu, oraz symbolu czaszki i piszczeli pod Chrystusem, zaliczyć go można do grupy mogącej mieć związek z wystąpieniem we wsi zarazy, która występowała w tym okresie w regionie. Dodatkowe napisy mogą być imionami i nazwiskami fundatorów krzyża, ale raczej, jak mówi pierwsza część, to wioska Sałasy fundowała krzyż. Można przypuszczać, że są to trzy osoby, które zmarły na zarazę we wsi w wymienionym wieku.

TUTAJ album ze zdjęciami