Brusno Stare 17

Miejsce: figura stoi w okolicy nieistniejącego przysiółka Lasowa. Najprościej tam trafić jadąc 1500 metrów od skrzyżowania Chmiele – Niwki w stronę Werchraty. Tam nieopodal zakrętu po lewej stronie będzie dolina i droga pod górkę z odchyleniem na prawo, gdzie pojedziemy około 250 metrów w górę trzymając się okolicy doliny i po prawej stronie trafimy na tę figurę.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.251267, 23.405417

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

Fundatorzy Hnat i Ksenia Hałaburda, Roku 1886

miesiąca maja K, maja 20

Opis:

Figura ta przed wojną stała na rozwidleniu dróg niedaleko posesji rodziny Hałaburdów, dziś widać tutaj tylko zarośla i rumowiska. Zapewne ich posesja znajdywała się obok, na zachód nad wąwozem.

Bardzo prawdopodobne jest, że figura została wykonana przez członka rodziny Hałaburdów, gdyż trudnili się kamieniarstwem. Na uwagę zasługuje wykonane liternictwo, widać, że inskrypcja robiona była przez dobrego kamieniarza. Mamy tu podwójny zapis miesiąca, jeden z liczbą 20, drugi z litera K. Jest to zapis literowy ze starocerkiewnego, gdzie literze K odpowiada 20. Bardzo ciekawy jest też krzyżyk wieńczący, który ma płaskorzeźbę Chrystusa w ludowej formie. Na ramionach znajdziemy klasyczne skróty.

TUTAJ album ze zdjęciami

aktualizacja 14.01.2023