Dyniska 4

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.42058, 23.70505

Na cokole jest inskrypcja, udało się odsłonić jej część, gdzie pisze: „Tu spoczywa…”. Oznacza to, że cokół został pozyskany z cmentarza i był nagrobkiem. Obecnie zwieńczony jest krzyżem żeliwnym, ale oryginalnie cokół ma szerokie wejście na kamienny czop. Po sposobie montażu krzyża widać, że jest on prowizorycznie dokręcony. Trudno określić, czy pierwotnie był tutaj jakiś kamienny cokół zwieńczony żeliwnym krzyżem, który uległ zniszczeniu, stąd zdobyto zamiennik z cmentarza, czy żeliwny krzyż też został pozyskany z cmentarza.

TUTAJ album ze zdjęciami