Dziewięcierz 3

Miejsce: figura zamknięta w kapliczce stoi tuż obok kaplicy w Moczarach – przysiółku dziewięcierskim.

Lokalizacja: 50.22946, 23.48904

Inskrypcja: język polski

Maryjo Królowo Polski módl się za nami! którzy się do Ciebie uciekamy

30 maja 1932 Staraniem TSL. Polaków

Opis:

TSL czyli Towarzystwo Szkoły Ludowej musiało mieć w Dziewięcierzu jakieś struktury, skoro mamy ufundowaną przez tę organizację figurę. Na postumencie stoi figura Maryi, która jest pomalowana farbą i sprawia wrażenie plastikowej.

TUTAJ album ze zdjęciami