Hrebenne 3

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.2765, 23.57724

Inskrypcja: „Święty krzyż postawił Karol Alfabicki. Na. Pa. Roku 1896”

Nazwisko fundatora nie jest znane w Hrebennem. Nie jest lokalne. W przedwojennych materiałach drukowanych nazwisko to znaleźć można we Lwowie i okolicy. Alfabiccy pełnili głównie funkcje urzędnicze (sekretarz sądu, kierowniczka szkoły jednoklasowej), stąd można przypuszczać, że w okolicy 1896 roku ktoś z tej rodziny na pewien czas przebywał w Hrebennem i pełnił jakąś funkcję związaną z urzędem, lub lokalnym majątkiem. W inskrypcji znajdziemy skrót „Na. Pa.” zapewnię oznacza „Na pamiątkę”, zapewne jakiegoś szczęśliwego wydarzenia, które fundator postanowił upamiętnić i podziękować Bogu.

Oryginalny kamienny krzyżyk wieńczący, którego jeden element leży obok podstawy, uległ zniszczeniu. Został zastąpiony betonowym odlewem krzyża. Odlew ten został z czasem zdemontowany i zastąpiony oryginalną kamienną rzeźbą.

22 maja 2021 roku, ludowy rzeźbiarz artysta, Józef Lewkowicz, przekazał kamienny krzyż, który wykonał w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla społeczności Hrebennego. Selekcji miejsca i jego przygotowania podjęli się: Anna Roci i Robert Gmiterek – z Lubyckiego Stowarzyszenia Regionalnego. Dzięki ich staraniom odczyszczony został zamalowany cokół i podstawa. Nawiązali też życzliwe stosunki z miejscowymi opiekunami krzyża, którzy będą dbać o jego oryginalny wygląd. Jest to pierwsze tego typu odnowienie kamiennego krzyża przydrożnego z całkowitą rekonstrukcją krzyżyka wieńczącego przez ludowego artystę, który kontynuuje tradycję ludowej kamieniarki bruśnieńskiej. (aktualizacja 24.05.2021)

TUTAJ album ze zdjęciami