Huta Złomy 6

Miejsce: figura stoi przy polnej drodze, za Starą Hutą, biegnąca ku wzniesieniu Wielki Dział, obok betonowego silosu.

Lokalizacja: 50.28304, 23.37886

Inskrypcja: język ukraiński

Fundator Mykoła Czereczon
1897 R.B.

Opis:

Figura pierwotnie miała inny krzyżyk, którego elementy leżą obok, nowy też jest uszkodzony, ale prowizorycznie sklejony betonem.

TUTAJ album ze zdjęciami