Krzywe 2

Miejsce: figura stoi przy drodze, pod starymi dębami około 100 metrów przed ostrym zakrętem na końcu wioski, gdzie droga prowadzi na przysiółek Duchnicze.

Lokalizacja: 50.19971, 23.30721

Opis:

Figura nie posiada inskrypcji. Krzyżyk wieńczący złamał się, ale został prowizorycznie połączony. Rokroczne zamalowywanie farbą zakrywa ślady uszkodzeń.

TUTAJ album ze zdjęciami