Łazowa 4

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.33436, 23.4561

Brak inskrypcji. Przed wojną w okolicy była wieś Kołajce, dlatego były w okolicy drogi polne, przy jednej z nich stał ten krzyż. Obecnie pola zostały scalone i drogi skasowane, dlatego krzyż stoi na środku pola. Jest to przykład pomniejszonej wersji dużych kamiennych krzyży z okolicy 1870 roku, jakie można spotkać w okolicy.

TUTAJ album ze zdjęciami