Niemstów 4

Miejsce: figura stoi przy nieistniejącej już drodze. Jedziemy od Folwarków 1150 metrów w stronę Niemstowa, gdy skończy się las po lewej stronie, wjeżdżamy w boczną drogę. Tam jest spory plac, z którego wychodzą drogi do lasu. Wchodzimy w zakrzaczoną drogę na lewo, tam kilkadziesiąt metrów od ściany lasu stoi ta figura.

Lokalizacja: 50.2448, 23.07112

Inskrypcja: język ukraiński

Fundator tego …

Opis:

Brakuje krzyżyka wieńczącego, urwany jest też kołnierz na postumencie. Inskrypcji nie da się odczytać, bo jest obita.

TUTAJ album ze zdjęciami