Nowiny Horynieckie 5

Miejsce: krzyż stoi nieopodal kaplicy na wodzie w Nowinach Horynieckich, przed kapliczką św. Antoniego.

Lokalizacja: 50.21957, 23.40234

Opis:

Kamienny krzyż jest zamocowany na postumencie zrobionym z kamieni polnych. Jest to przykład trendu w kamieniarce, gdzie cechą charakterystyczną było stylizowanie krzyży na drewno.

TUTAJ album ze zdjęciami