Prusie 5

Miejsce: rozbity krzyż znajdziemy we wsi Prusie nieopodal granicy i torów kolejowych, przy drodze, między posesjami z numerami 2 i 3.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.244, 23.52619

Inskrypcja: język ukraiński

Fundator Mikoła Samiło

Opis:

Krzyż został rozbity i leży w przydrożnych zaroślach. Zapewne była tu przed wojną posesja rodziny Samiło. Inskrypcja z dolnej części cokołu jest trudna do odczytania, bowiem ta część jest rozbita.

TUTAJ album ze zdjęciami