Ruda Żurawiecka 4

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:

50.36119, 23.5461

Inskrypcja po przetłumaczeniu z ukraińskiego: „Postawiono ten krzyż na chwałę Bogu. Teklja Stasjuk. Roku 1908”.

Krzyżyk wieńczący ozdobiony jest na szczycie belki wklęsłą gwiazdką i na podstawie belki wieńcem z wypukłą gwiazdką. Tablica inskrypcyjna z rzadziej spotykanym dwu łukowym zwieńczeniem.

TUTAJ album ze zdjęciami