Sucha Wola 2

Miejsce: jadąc przez Suchą Wolę w kierunku Nowej Grobli, gdy po prawej stronie skończą się pola i zacznie las, znajdziemy się w okolicy, gdzie kiedyś było centrum Suchej Woli. Droga, która biegnie skrajem lasu, miała 4 kamienne figury. Ta której szukamy jest na samym początku, tuż przy drodze asfaltowej.

Lokalizacja: 50.1222, 23.02309

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

dnia 20 marca roku 1904

Opis:

Płytko ryte litery z czasem uległy zniekształceniu, co utrudnia odczytanie inskrypcji.

TUTAJ album ze zdjęciami