Sucha Wola 4

Miejsce: jadąc przez Suchą Wolę w kierunku Nowej Grobli, gdy po prawej stronie skończą się pola i zacznie las, znajdziemy się w okolicy, gdzie kiedyś było centrum Suchej Woli. Droga, która biegnie skrajem lasu, miała 4 kamienne figury. Tu mamy akurat kamienny krzyż, który jest położony w okolicy skrzyżowania, w miejscu gdzie droga prowadzi na cmentarz suchowolski.

Lokalizacja: 50.12566, 23.01288

Inskrypcja: język ukraiński

Pamiątka swobody danej dnia 3 maja RB 1848 roku

Opis:

Krzyż jest pęknięty, z boku znajduje się druga podstawa, być może została tutaj przyniesiona. Jest to klasyczny przykład krzyża pańszczyźnianego.

TUTAJ album ze zdjęciami