Werchrata 17

Miejsce: figura stoi w okolicy gdzie kiedyś były zabudowania przysiółka Werchraty – Monastyrz, wieś ciągnęła się wzdłuż drogi odchodzącej od okolic klasztoru na wschód, około 200 metrów od klasztoru

Lokalizacja: 50.2868, 23.44596

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój
Ten krzyż staraniem gromady
Rok 1897

Opis:

Figura została wystawiona staraniem całej wsi, musiała zostać postawiona z powodu jakiegoś ważnego wydarzenia.

TUTAJ album ze zdjęciami