Werchrata 30

Miejsce: najłatwiej go znajdziemy jadąc drogą polną i potem leśną, w którą trzeba wjechać przed Niwkami, na skraju lasu, nieopodal krzyża kamiennego przy drodze. Trzeba jechać przez las, aż dotrzemy do rozległych pól w środku lasu. Tam na skraju, przy drodze stoi ta figura.

Lokalizacja: 50.2364, 23.43189

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu
Staraniem Gromady 1891 R.

Opis:

Przed wojną były w okolicy takie przysiółki jak: Nesteraki, Szupry i Szustaki. Figura stała na rozwidleniu drogi, która prowadziła na Szupry i Szustaki. Jest to krzyż polny, który został wystawiony przez miejscową społeczność. Krzyżyk wieńczący jest pęknięty i prowizorycznie sklejony.

TUTAJ album ze zdjęciami