Werchrata 38

Miejsce: wjeżdżając od strony Horyńca do Werchraty, gdy wjedziemy na pagór przed wioską, po lewej stronie znajdziemy polną drogę. Jedziemy nią około 300 metrów i tam znajdziemy krzyż przy drodze.

Lokalizacja: 50.25152, 23.46469

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Boże lud Twój, i błogosław dziedzictwu Twemu

Ten krzyż postawiono staraniem obywateli Werchrackich Fiodora Kostyszyn Jacka Hy…l Roku 1871

Opis:

Na nazwisku drugiego fundatora niestety jest dziura. Na krzyżu oprócz klasycznego Titulusa i skrótów imion boskich, mamy postać ukrzyżowanego, pod którego stopami mamy symbol czaszki z piszczelami.

Przed wojną, tak jak teraz, krzyż stał w szczerym polu. Wtedy nie było drogi, która jest asfaltowa. Okolica ta nosiła nazwę Kozubale. Zalewne mieszkający poniżej gospodarze, właściciele pól obok siebie, na miedzy przy drodze wystawili ten krzyż.

TUTAJ album ze zdjęciami