Wola Wielka 7

Miejsce: krzyż stoi przy drodze obok kaplicy w przysiółku Jacków Ogród. To około 200 metrów od skrzyżowania, gdzie droga przechodzi przez rzekę Tanew w kierunku Dębin.

Lokalizacja: 50.31825, 23.37098

Opis:

Krzyż jest zamalowany i nie widać inskrypcji, widać tylko z boku datę: 1887.

TUTAJ album ze zdjęciami