Horyniec-Zdrój 11

Miejsce: figura stoi na przysiółku Horyńca-Zdroju – Świdnica, około 450 metrów od skrzyżowania pierwszej drogi wlotowej do wsi. Nie stoi obok drogi tylko jest cofnięta na skraj lasu za polem, nad doliną, bo pierwotnie przed wojną droga biegła tamtędy, potem to zmieniono.

Lokalizacja: 50.21561, 23.34243

Inskrypcja: język polski

Fundator Józef Chajdera

Postawiony R. 1898

Opis:

Figura ma inskrypcję zamalowaną i najstarsze warstwy się utwardziły i nie da się do końca odczyścić. Inskrypcja opisana wyżej jest bardzo prawdopodobna, pod datą brakuje jednego wyrazu, którego nie da się odczytać. Figura zwieńczona jest ciekawym krzyżykiem, z płaskorzeźbą Chrystusa o ludowej formie. Górne ramie ozdobione jest Tytułem.

TUTAJ album ze zdjęciami