Horyniec-Zdrój 11

Miejsce: figura stoi w przysiółku Horyńca-Zdroju – Świdnica, około 450 metrów od skrzyżowania od głównej drogi powiatowej. Kiedyś droga w Świdnicy biegła skrajem doliny, i tam stoi krzyż, teraz droga jest odsunięta od doliny około 30 metrów.

Znajdziesz obiekt klikając na współrzędne:
50.21561, 23.34243

Inskrypcja: język polski

Fundator Józef Chajdera

Postawiony R. 1898

Opis:

Figura ma inskrypcję zamalowaną i najstarsze warstwy się utwardziły i nie da się do końca odczyścić. Inskrypcja opisana wyżej jest najbardziej prawdopodobna, pod datą brakuje jednego wyrazu, którego nie da się odczytać. Figura zwieńczona jest ciekawym krzyżykiem, z płaskorzeźbą Chrystusa o ludowej formie. Górne ramie ozdobione jest Tytułem.

TUTAJ album ze zdjęciami