Podemszczyzna 10

Miejsce: usytuowany jest tuż przy drodze, na końcu Podemszczyzny. Jedziemy, w kierunku cerkwiska podemszczyźniańskiego i tam 200 metrów dalej, po prawej stronie drogi, dostrzeżemy ten obiekt.

Lokalizacja: 50.22842, 23.29549

Inskrypcja: język ukraiński

Ten krzyż postawiono w 1875 stycznia dnia 11

Opis:

W pewnym okresie czasu rozpowszechniła się nowa moda, związana z sakralnymi fundacjami. Obok kamiennych krzyży, zaczęły się pojawiać także żeliwne odlewy. Warto zwrócić uwagę na to, że takie odlewy mające swoje formy, da się sklasyfikować, względem konkretnych identycznych odlewów. O ile kamieniarze, mogli różnicować i coś dodawać do swoich wyrobów, to odlew żeliwny miał sztywny niezmieniany szablon. Elementem łączącym odlewnictwo z kamieniarstwem są kamienne postumenty pod żeliwne odlewy krzyża.

Miejsce z fundatorem jest niestety częściowo zdekompletowane. Wiemy tylko na pewno, że miał na imię Stefan. Tego typu zdekompletowane nazwiska, będzie można odnaleźć potem na cmentarzach. Zazwyczaj, fundatorzy byli zamożni i stać ich było też, na kamienny nagrobek, bo jak wiadomo, biedniejszym stawiano tylko drewniane krzyże, które z czasem się rozsypały i oni sami niejako znikali.

Kamienna podstawa ma też na jednym z boków specyficzny symbol, jest to krzyż, z jednego boku ma literę J z drugiego P a pod spodem S.

Na podstawie takich informacji, jakie daje nam ten krzyż, możemy tylko domniemać, że 11 stycznia 1875 roku miało miejsce jakieś ważne wydarzenie. Przed wojną w okolicy, gdzie stoi ta figura, były zabudowania. Można przypuszczać, że w tym miejscu swoje gospodarstwo miał Stefan i z dla siebie ważnej okazji, postawił tę fundację.

TUTAJ album ze zdjęciami