Podemszczyzna 8

Miejsce: krzyż pańszczyźniany znajdziemy na cerkwisku w Podemszczyźnie.

Lokalizacja: 50.22621, 23.29526

Inskrypcja: język ukraiński

Ten krzyż postawiono w pamiątkę oswobodzenia od pańszczyzny 3 maja 1848 roku

Opis:

Jest to klasyczny przykład krzyża postawionego z okazji zniesienia pańszczyzny w Galicji.

TUTAJ album ze zdjęciami