Werchrata 23

Miejsce: krzyż stoi na połoninie nieistniejącej już wioski Dahany. Zabudowania tej wsi rozlokowane były w dole około 550 metrów od betonowego koryta na tej połoninie, które kiedyś służyło jako poidło.

Lokalizacja: 50.28564, 23.40618

Inskrypcja: język ukraiński

Krzyżowi Twojemu kłaniamy się Władco, i święte Twoje zmartwychwstanie wysławiamy
1860

Opis:

Dahany przed rozbiorami były częścią Starej Huty, potem stały się przysiółkiem Werchraty. Następnie na starych mapach znajdujemy nazwy: „Na Dehanach”, „Na Dohanach”, „Na Dahanach”. Przed wojną było tutaj 35 budynków. Wioska przestała istnieć po 1947 roku, gdy wywieziono stąd Ukraińców w Akcji Wisła. Krzyż ten stał przy rozwidleniu dróg, mniej więcej w środku wioski, od strony Wielkiego Działu.

Na krzyżu znajduje się tylko Troparion Pokłonu Krzyżowi i data. Należy wnioskować, że był to krzyż wystawiony przez mieszkańców wioski i służył im do celów religijnych, jako kapliczka. Oprócz Troparionu znajdziemy na krzyżu klasyczne skróty: Tytuł, Imiona: Jezus Chrystus, i skrót oznaczający: „Zwyciężył”. Do tego mamy ładną płaskorzeźbę Jezusa w ludowej formie.

TUTAJ album ze zdjęciami