Werchrata 24

Miejsce: figura znajduje się na terenie nieistniejącego przysiółka Werchraty – Niedźwiedzie. Najłatwiej tam trafić jadąc drogą leśną z Werchraty w kierunku Góry Brusno. Około 3,5 km jadąc od Werchraty trafimy na ostry zakręt, gdzie jest droga boczna celująca dalej w okolicę Wielkiego Działu. Jedziemy około 560 metrów tą drogą do zakrętu, gdzie jest droga boczna w prawo do nieistniejącej wioski Niedźwiedzie. Wjeżdżamy pod stromą górę przejadając ok. 450 metrów do momentu aż skończy się dziki las z rumowiskami i dojrzymy młodnik, tam znajdziemy tę figurę.

Lokalizacja: 50.25963, 23.41943

Inskrypcja: język ukraiński

Zbaw Panie lud Twój i błogosław

1902

Opis:

Figura ma w inskrypcji element szablonowej formuły modlitewnej, która urywa się, bowiem na tablicy inskrypcyjnej zabrakło miejsca na resztę. Bardzo ciekawy jest krzyżyk wieńczący postument, bowiem u podstawy ozdobiony jest płaskorzeźbą modlącego się aniołka, a górne ramię rozetą. Płaskorzeźba Chrystusa dodatkowo ozdobiona jest wyraźną aureolą, na której wyryty jest krzyżyk, a nad nim Tytuł. Data wyrzeźbiona jest na najniższym segmencie postumentu.

TUTAJ album ze zdjęciami